CSS

CSS je kratica od (eng.) Cascading Style Sheets. Radi se stilskom jeziku, koji se koristi za opis prezentacije dokumenta napisanog pomoću markup (HTML) jezika.

Kako se web razvijao, prvotno su u HTML ubacivani elementi za definiciju prezentacije (npr. tag <font>), ali je dovoljno brzo uočena potreba za stilskim jezikom koji će HTML osloboditi potrebe prikazivanja sadržaja (što je prvenstvena namjena HTML-a) i njegovog oblikovanja (čemu danas služi CSS). Drugim riječima, stil definira kako prikazati HTML elemente. CSS-om se uređuje sam izgled i raspored stranice.

Za više informacija o CSS-u najjednostavnije je pročitati što Wikipedija kaže ili pitati Google :).

%d blogeri kao ovaj: